Vul je mailadres in:

Met dank aan FeedBurner

Afbeeldingsresultaat voor keysabyl

Ik ben Patrick Keysabyl, onderwijzer en ICT-coördinator.  Ik ben verslaafd aan het educatief gebruik van de computer.  Ik probeer af te kicken met wandelen, fietsen, reizen, fotografie, video, lezen, joggen en badminton.  Gelukkig heb ik een fantastische vrouw die mijn verslaving al die jaren verdraagt.

 

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

Gebruikerslogin

Europese dag van het veilig internet

Vandaag 12 februari wil de Raad van Europa de jongeren attent maken op de gevaren van het internet.  Daartoe hebben ze een meertalig online spel laten ontwikkelen, waarin de jongeren kennis maken met de gevaren die op hen af komen tijdens hun zwerftochten op het internet.  De Nederlandse versie vind je HIER.  Hoewel ik niet wil beweren dat er geen gevaren zijn, vind ik dat het probleem vaak overschat wordt.  Ouders die weinig tot geen ervaring hebben met het internet krijgen allerlei doemscenario's voorgeschoteld.  Zelf geef ik volgende tips aan ouders:

1) Zet een computer op een open plaats in huis.
2) Schep een klimaat waarbij situaties -waarbij je kind zich ongemakkelijk voelt-, bespreekbaar zijn.
3) Leer kinderen het gezond verstand gebruiken.  Wat je in de echte wereld niet doet, doe je ook virtueel niet.
4) Leer de kinderen beseffen dat internet voor iedereen toegankelijk is.  Privé bestaat niet op het internet.

 UPDATE: Toen ik de volgende dag het spel wilde speelde met mijn leerlingen, kreeg ik geen toegang.  Hopelijk is dit slechts tijdelijk.

Tobo en ICT

Tobo staat voor technologische opvoeding, een ondergewaardeerd vak in het basisonderwijs.  Veel van onze minder knappe leerlingen vloeien na het zesde leerjaar door naar het technisch onderwijs en komen daar eindelijk aan hun trekken.  In de lagere school moesten ze vaak op hun honger blijven zitten.  Tobo vraagt echter veel organisatietalent van de leerkracht en veel materiaal.  Materiaal dat geld kost en ik stel vast dat sommige lagere scholen het steeds moeilijker krijgen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen, dus geld om batterijen, schroeven, hamers en soldeerbouten te kopen is er niet.  De computer kan hier soms een beetje helpen.  Toegegeven, het is veel educatiever om een echte elektrische schakeling te bouwen dan een simulatie op de computer, maar het is beter het laatste dan niets. 

Er is ook vaak een sterke band tussen technologisch denken en wiskunde.  Dat hebben ze bij het Rekenweb al langer ontdekt.  Ze bieden daar denkpuzzels aan die vaak een combinatie van de twee zijn.  Als volwassene vind ik de puzzels prachtig, dus kinderen zullen ze ook leuk vinden.  Ik hanteer dezelfde kwalititeitscontrole voor jeugdliteratuur.

Tinguely
Bouwen met blokken
Tegellijnen
Tandwielen
Tegels leggen

 

Klas bijt hond: de boekentas

Ren Vlaanderen Kortrijk en de ICT-stuurgroep Bisdom Brugge hebben op http://klasbijthond.blogspot.com een ICT-project uitgewerkt.  Het is de bedoeling dat allerlei soorten videofilmpjes worden gemaakt in analogie van Man bijt hond. Als voorbeeld heb ik vandaag het item De boekentas uitgewerkt  met de leerlingen van één van mijn basisscholen.  Kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het eerste leerjaar werden door de verborgen camera gefilmd, terwijl vier leerlingen uit het zesde leerjaar de jonge leerlingen aan de praat hielden.  Ik heb de boekentas wel vervangen door een pop, omdat een pop meer interactie toelaat met de kinderen.

Op het einde van de film zie je de techniek achter het filmpje.  Achter de pop staat een luidspreker opgesteld die verbonden is met een laptop.  Op de laptop is een eenvoudige microfoon aangesloten.  Aan de zijkant stond open en bloot mijn videocamera opgesteld, maar geen enkel kind had dit door.

Vooraf werden de leerlingen van het zesde en de leerkrachten gebriefd.  De leerkrachten zouden telkens een kind sturen naar een leeg klaslokaal om een rood prikmatje te halen. De zesdeklassers moesten de kinderen eerst op hun gemak stellen, maar de rest was improvisatie.

Het kind dat telkens popcorn antwoord op de vraag hoe het heette, was bezig in de klas popcorn te maken met haar leerkracht.

ICdeeTjes

Vanaf het begin van 't schooljaar 2007 - 2008 zijn de ICT-eindtermen van kracht geworden.  De Vlaamse overheid heeft in het verleden enkele financiële injecties gegeven zodat basisscholen hard- en software konden aankopen.  De meeste leerkrachten beschikken hierdoor over één of meer computer in de klas.  Sommige scholen hebben ook geïnvesteerd in een computerklas.  Voor 1 september 2007 had de overheid geen maatstaf waarmee het ICT-gehalte van een school kon worden gemeten.  Er was wel een ICT-diamant, maar die schitterde jammer genoeg niet in de meeste scholen.  De ICT-diamant was ontworpen om te tonen dat ICT veel meer is dan het inoefenen van leerstof op de computer.  DVO (dienst voor onderwijsontwikkeling) een cel binnen het Ministerie van Onderwijs was ervan overtuigd dat ICT pas zou renderen als er ICT-eindtermen zouden komen.  Het grote probleem met ICT is echter dat het geen vak is op zich, maar geïntegreerd wordt binnen andere leerdomeinen.  Daarom zijn de ICT-eindtermen heel vaag, omdat ze overal toepasbaar zijn: in rekenen en taal, maar ook in wereldoriëntatie of zelfs in muzische.  De eindtermen zijn gebaseerd op de ICT-diamant en gereduceerd tot acht te bereiken doelen:

1 De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2 De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3 De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
4 De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6 De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7 De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8 De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
 

In de ministeriële omzendbrief staat duidelijk dat het bereiken van deze eindtermen niet de taak is van de ICT-coördinator, maar van de klastitularis zelf.  Het is wel de taak van de ICT-coördinator om het hele schoolteam hierin te steunen zowel pedagogisch als tecnisch.  Pedagogisch door aan te leren hoe ICT geïntegreerd wordt binnen alle leerdomeinen, technisch door ervoor te zorgen dat de computerinfrastructuur er is om deze ICT-eindtermen te bereiken.  Graag wil ik volgende randbemerkingen maken bij deze omzendbrief:

 • Het gebrek aan een richtinggevend kader dat duidelijk maakt wat er precies van scholen verwacht wordt, zorgt voor een aantal belangrijke knelpunten.
 • Door de keuze voor leergebied-/vakoverschrijdende eindtermen is het nadrukkelijk niet de bedoeling om er een apart vak van te maken.
 • Er is voor gekozen om instrumentele vaardigheden niet als eindtermen te formuleren, omdat
  1. ze geen doel op zich zijn
  2. om te voorkomen dat het onderwijs zich zou richten op of beperken tot specifieke softwareprogramma’s.
 • Scholen moeten tijd krijgen om zich de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen eigen te maken en ze te implementeren. De inloopperiode zal kort gehouden worden. Met de inspectie zullen eveneens nog afspraken gemaakt worden over de opname van ICT in het controlekader.
 • Over het kleuteronderwijs zeggen de eindtermen dus niets. De kleuterscholen kunnen met andere woorden zelf kiezen hoe ze ICT integreren.
 • Een ICT-beleidsplan is niet verplicht. Om scholen te ondersteunen bij de visie-ontwikkeling wordt vanaf september een zelfevaluatietool pictos ter beschikking gesteld.

Arkorum heeft van bij de start ingezien dat ICT een belangrijke rol vervuld binnen onze scholen.  Daarom werden voor onze scholengemeenschap vijf ICT-coördinatoren aangesteld die schooloverstijgend werken, een belangrijke troef. Er werd ook een cel ICT opgericht die de koers bepaalt en evalueert die we willen varen.  Binnen deze cel ICT werd besloten om een reeks lesideeën uit te werken, geënt op de acht ICT-eindtermen.  Deze lesideeën worden gepubliceerd als ICdeeTjes.  ICdeeTjes hebben volgende kenmerken:

 • 90 praktijkgerichte lesideeën met aandacht voor de 8 ICT eindtermen:
 • 30 per graad
 • Aansluiten bij jaarthema’s: moederdag, week van het bos, …
 • Enkel als ICT een meerwaarde is
 • Uitgetest door de ICT-coördinatoren
 • Kleuter wordt later uitgewerkt omdat het niet verplicht wordt door de ministeriële omzendbrief

De ICdeeTjes worden op twee pistes gelanceerd:

1) Als een tekstverwerkerdocument binnen Googledocs: zo kan iedereen deze ICdeeTjes afprinten als daar behoefte toe is als Worddocument of PDF.  Gewoon online bekijken is natuurlijk het vriendelijkst voor de natuur.

2) In een latere fase worden de ICdeeTjes ook gepresenteerd in een blog: 

 • Je kan snel zoeken binnen de ICdeeTjes. Als je in het zoekvenster moederdag intikt, dan krijg je snel te zien of er ICdeeTjes hiervoor beschikbaar zijn.
 • Er wordt gebruik gemaakt van tags. Als je bijvoorbeeld op de tag presentatie klikt, dan zie je alle ICdeeTjes waarbij een presentatie wordt gebruikt.
 • Je kan zelf nog commentaar toevoegen bij elk ICdeeTje.  Deze commentaar kan een tip zijn, een randbemerking, een kritiek. 

We hopen dat deze ICdeeTjes ertoe bijdragen dat ICT een meerwaarde geeft aan ons onderwijs, zonder dat ze een struikelblok worden voor de leerkracht.  Aarzel nooit om de ICT-coördinator van jouw school aan te bespreken als je een idee wilt uitwerken.  We zijn er om jullie te ondersteunen.  Merk op dat nog niet alle ICdeeTjes klaar zijn.  We vinden het belangrijk om die zelf eerst uit te proberen.  In de toekomst wordt de lijst nog aangevuld.

ICdeeTjes

ICT-coördinatoren Arkorum: Walter, Eddy, Bart, Jacky en Patrick 

Damiaanactie-jongeren

In het verleden heb ik met Anwyize.net nog meegewerkt met de Damiaanactie. Ik heb toen lesmateriaal geschreven en meegewerkt aan de website van Damiaanactie-jongeren.  Na twee jaar is de samenwerking stopgezet, omdat men vond dat het lesmateriaal te weinig werd gebruikt.  Ik moet zeggen dat hun websites er altijd heel verzorgd zijn blijven uitzien.  Dit jaar staat Rwanda in de schijnwerpers.  De website is ontwikkeld in Joomla voor de ICT-coördinatoren onder ons.  Ik heb ook met Joomla geëxperimenteerd in het begin van Site-4-School.  Een website onder Joomla oogt mooier dan één onder Drupal, maar onder de motorkap is Drupal toch krachtiger met meer mogelijkheden.

Maar ik dwaal af.  Voor de derde graad heb ik een eenvoudig werkblad opgemaakt.  Het is de bedoeling dat we de rollen eens omkeren: zij maken de vragen, ik zal ze beantwoorden.

Vandaag heb ik met de tweede graad het Damiaanactiespel gespeeld.  Het is reuze meegevallen.  De spelletjes op de website vind ik wel overbodig.

Wat zou u aanbieden in een opleiding ICT-coördinator?

EHSAL, campus Nieuwland te Brussel zou graag een postgraduaat opleiding aanbieden voor ICT coördinatoren in het basisonderwijs.  Ik werd gevraagd wat zeker niet mag ontbreken in dit programma.  Ik kan op het overleg hierrond niet aanwezig zijn, omdat het tijdens de schooluren plaats grijpt, maar ik heb toch mijn duit in het zakje willen doen, door enkele voorstellen te lanceren.  Ik heb deze opgesplitst in pedagogisch en technisch, omdat een ICT-coördinator in het basisonderwijs beide luiken moet vertegenwoordigen.  Indien u nog items wil toevoegen die u belangrijk vindt, dan lees ik die graag in uw commentaar:

Pedagogisch:

1)    De ICT-eindtermen
2)    Praktische voorbeelden uitwerken die geënt zijn op deze eindtermen
3)    Oefeningen maken met Hot Potatoes
4)    Oefeningen maken met Clic en Jclic
5)    Hoe educatieve software beoordelen
6)    Mindmapping met de computer
7)    Alle toepassingen van Google: maps, Earth, docs, kalender, Picasa, gmail, …  Deze toepassingen zijn gratis en bijzonder interessant voor het onderwijs.
8)    Werken met webkwesties of webquests
9)    Blogs maken en beheren
10)   Werken met Tuxpaint
11)   Een podcast maken met Audacity met de leerlingen
12)   Presentaties maken met de leerlingen
13)   Werken met Open Office op school.  Ik vind dat men moet afstappen in het onderwijs van commerciële Office-programma’s

Technisch:

1)    Netwerk beheer
2)    Efficiënt back-ups maken
3)    Software installeren via een MSI-bestand
4)    Foto’s beheren met Picasa, Jalbum en Porta, allemaal gratis programma’s om fotoalbums aan te maken
5)    Websites maken in html en CMS.  Mijn voorkeur gaat vooral naar dat laatste, omdat je veel efficiënter kan websites onderhouden
6)    Netwerkkabels kunnen maken en leggen
7)    Computers efficiënt onderhouden

Picasa

Ik gebruik meer en meer Picasa in mijn scholen om fotoalbums online te plaatsen.  Toegegeven, het oogt niet zo mooi als Jalbum of Porta, maar het is zo eenvoudig en efficiënt in gebruik, dat deze twee voordelen opwegen ten opzichte van de iets saaiere layout.  Het zou trouwens een verbetering zijn als je ook templates kon gebruiken met Picasa, maar dat komt misschien nog wel.  Er is nu ook de mooie samenwerking met Blogger.  Deze week was ik foto's aan het uploaden naar mijn Picasawebruimte, toen plots de electriciteit uitviel op school (iets wat de laatste tijd te vaak gebeurt, daar de hoofdkabel blijkbaar onze electriciteitsbehoefte niet meer kan slikken)  Toen de computer terug opgestart was met Picasa, werd de rest van de foto's automatisch verder geüpload, zonder dat ik iets had moeten doen. Voor een eenvoudige bewerking van foto's voldoet Picasa ook, ik mis enkel de optie om foto's te verscherpen.  Wie Picasa ook eens wilt uitproberen, kan dit HIER downloaden en onderstaande screencast legt je de basisprincipes uit.

Carnaval

Carnaval valt dit jaar uitzonderlijk vroeg.  Nog twee weken en het is reeds krokusvakantie.  Als verwerking heb ik volgend werkblad gemaakt, met Google Docs uiteraard. In de les komt de geschiedenis aan bod, maar er is ook aandacht voor twee grote carnavalssteden: Rio de Janeiro en Aalst.

SpEUrnEUzen

Voor het derde jaar op rij, klopt Speurneus weer aan de deur van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.  Speurneus is een virtuele speurtocht door Vlaanderen, op zoek naar afdrukken van Europa op ons Vlaanderen.  SpEUrnEUs start op zondag 10 februari 2008 en vier weken lang krijgen de leerlingen een vijftal opdrachten. Op 10, 17 en 24 februari en 2 maart volgen de andere reeks opdrachten.  De winnaars worden bekend gemaakt op de Europese feestdag op 9 mei 2008.  Meer info op http://speurneus.ryckevelde.be/

 

Drupal is fantastisch

Hoe langer ik met Drupal bezig ben, hoe meer ik van de ene verbazing in de andere val.  De kracht van Drupal is dat het ontwikkeld is als openbronsoftware.  Iedereen mag zaken ontwikkelen, op voorwaarde dat het beschikbaar wordt gesteld aan iedereen.  De basis van Drupal is voldoende voor de meeste toepassingen, maar zaken die ontbreken, worden door derden ontwikkeld.  Het is vooral veel zoeken, maar bijna altijd vind ik wel een stukje software dat aan Drupal kan worden toegevoegd wat een wens of vraag vervuld. 

Zo kreeg ik onlangs de vraag van een school of het mogelijk was menu-items te koppelen aan de soort gebruiker die ingelogd is.  Ik dacht eerst dat dit niet mogelijk was, maar na wat speurwerk vond ik een module die deze optie aan een website toevoegt.  Nu is het mogelijk om bijvoorbeeld binnen e-docs het item leerkrachten te tonen aan de leerkrachten die zijn ingelogd.  Idem dito voor de andere e-docs.  Dit betekent dat een niet geregistreerde gebruikers het item e-docs zelfs helemaal niet te zien krijgt. Mooi toch?

Verder was er een vraag of gebruikers automatisch kunnen worden uitgelogd.  Ook dat is mogelijk, mits wat prutsen in de php-code. 

Ik zie dergelijke manier van werken toch niet mogelijk met een Microsoftproduct.